Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Catechese

In de maanden oktober t/m maart wordt op de maandagen en op de zaterdagavond catechese gegeven door ds. P.J.T. van den Herik.

We komen samen in de consistorie van ons kerkgebouw.

Groep            Leeftijd                           Tijd

     1            12 en 13 jaar                     16:30                

     2            14 en 15 jaar                     19:30                

     3           16 en ouder                       20:15 

Woensdagavond             

     4           Belijdeniscatechisatie   19:00              

 

In de eerste twee groepen behandelen wij het vragenboekje van Abraham Hellenbroek: ‘Voorbeeld der goddelijke waarheden’. In de derde groep behandelen wij de Heidelbergse Catechismus. De catechisanten van de eerste, tweede en derde groep krijgen de eerste les het boekje dat wij gaan behandelen.

Wees trouw, laat je plaats niet zomaar leeg. En bovenal, vraag de Heere of Hij de catechisatielessen zal gebruiken om je tot de kennis van de zaligheid te brengen

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit