Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Lydia"

Op de vrouwenvereniging zitten dames van alle leeftijden. Zij komen gedurende het winterseizoen dinsdagavond om de veertien dagen bijeen.

Er wordt steeds een gedeelte uit de heilige Schrift op eenvoudige wijze behandeld. Na de inleiding  worden de vragen besproken. Als er nog tijd voor is, leest een van de dames een passend gedicht of stichtelijk stukje. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Voor de data zie tabblad agenda.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitster:

mevr. J. Post-Hakvoort
tel: 0527-685445
 

Tweede voorzitster

wed. mevr. H.J. Dannenberg-Berkhoff
tel: 0527-650882
 

Secretaresse

mevr. J. van den Berg-de Vries
tel: 0527-681266
 

Penningmeesteresse

mevr. A. de Boer-Woord 
tel: 0527-682747

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit