Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Calvijn"

De mannenvereniging komt in het winterseizoen zondags om de veertien dagen samen. De aanvang is om 20:00 uur 's avonds.

De naam "Calvijn" wijst erop dat deze vereniging wil gaan in het voetspoor van de hervormers. Dat wil onder andere zeggen dat Schrift met Schrift vergeleken wordt.

De eerste vergadering wordt meestal op de laatste zondag van oktober gehouden. Tijdens deze eerste vergadering wordt dan tijd ingeruimd voor het huishoudelijke gedeelte. Rond Pasen stopt het vergaderseizoen.

De vergaderingen worden geopend met een psalmvers en gebed door de voorzitter, vervolgens wordt er een gedeelte gelezen uit het Bijbelboek of uit een van de drie formulieren van enigheid dat chronologisch wordt behandeld tijdens de mannenvereniging. 

Als naslagmateriaal naast de Bijbel wordt gebruikt gemaakt van onder andere de kanttekeningen bij de Statenvertaling, de Bijbelverklaring van Calvijn en Matthew Henry. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van Drs. P. Cammeraat: "Belijden en Leven leerboek bij de Belijdenisgeschriften". Wij behandelen momenteel de Dordtse Leerregels met elkaar.

Aan het eind van de avond wordt er een kort verhaal gelezen, waarna er rond negen uur 's avonds wordt afgesloten met een psalmvers en gebed.

Het bestuur hoopt dat er meer mannen uit de gemeente gebruik gaan maken van deze leerzame avonden, waarin het Woord Gods en de drie formulieren van enigheid centraal staan.

Voor de data zie tabblad agenda.

Hebt u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met:

Voorzitter

de heer J.M. Keuter
telefoon:0527-684565
 

Secretaris

de heer S.G.W. Kaptijn
Telefoon: 06-10237163
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit