Dagelijks Woord

Meer over Onze Gemeente

De kerktijden

Iedere zondag wordt er 's morgens 10:00 en 's middags om 17:00 een kerkdienst gehouden.

De Heidelbergse Catechismus wordt één keer per zondag om beurten behandeld (morgen/middag).

Verder worden er twee diensten gehouden op de genoemde tijden op de biddag voor visserij en arbeid op de tweede woensdag in februari, eerste kerstdag en oudejaarsdag. Tijdens de morgendienst op deze laatst genoemde dag wordt de dankstond voor visserij en arbeid gehouden.

Op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag zijn er ook twee diensten, waarvan de tweede dienst een afwijkende tijd kent, respectievelijk 20:00 en 16:00 uur.

Op tweede feestdagen is er alleen 's morgens dienst om 10:00uur.

In de winterperiode wordt op donderdagavond om de veertien dagen een Bijbellezing gehouden. Het begint in de maand oktober tot aan de Paasdagen (meestal de maand april). Als er in de week van Bijbellezing al om een andere reden kerk gehouden wordt, is er geen winteravondlezing. De Bijbellezingen beginnen om 19:30.

Het kerkgebouw is voorzien van een geluidsinstallatie en een ringlijn voor slechthorenden met gehoorapparaat.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit