Dagelijks Woord

Meer over Kerkdienst luisteren

Kerkdienst luisteren

Wij verzoeken u vriendelijk uw collecte over te maken op
het bankrekeningnummer van de  kerk:
NL18 RABO 0346 5192 33
t.n.v.: Nederlandse Hervormde (gereformeerde)
Stichting Voor Evangelisatie.

U kunt ook eenvoudig via IDEAL uw collecte overmaken.
 
Wilt u uw kinderen mee laten schrijven tijdens de dienst?
Download hier preek aantekeningen voor jonge kinderen
of uw oudere kinderen.
 

 

De liturgie voor de kerkdiensten op 23 juni zijn:

Morgendienst 10:00 Middagdienst 17:00
Ps 42:1 Ps 119:27
Ps 84:1 en 4 Ps 146:3 en 6
Ps 25:2,3 en 8 Ps 42:1, 3 en 5
Ps 145:6 Ps 3:2
Ps 130:3 en 4 Ps 68:10 en 17
   
Bijbelgedeelte:  Bijbelgedeelte:
Jeremia 23:1-8
Lukas 18:35-43
Psalm 130
Markus 10:46-52
Tekst:  Tekst:
Lukas 18:35-39 Markus 10:49-52
Thema:  Thema:
De blinde Bartiméüs. De genezing van de blinde
Bartiméüs.
   
Punten: Punten:
1. Waar hij woont.
2. Wat hij hoort.
3. Hoe hij roept.
4. Dat hij volhardt.
1. De roep tot Bartiméüs.
2. De haast van Bartiméüs.
3. Het gebed door Bartiméüs.
4. Het wonder voor Bartiméüs.
   

Meeluisteren met kerkdienst.

Tijdens een kerkdienst, kunt u door op play te drukken meeluisteren.Preekarchief
klik hier als u een preek wilt terug luisterenEr is de mogelijkheid om met behulp van een scanner thuis mee te luisteren. De frequentie van de zender is 153 7625.

Agenda kerkdiensten

WhatsApp Nieuwsdienst

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit