Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool "Samuel"

Iedere zondagmiddag komen de kinderen van de zondagsschool om 14:30-15:30 uur bij elkaar in de Dr. Maarten Lutherschool en de Petrus Dathenusschool, op beide locaties in twee groepen, namelijk:

  • De kinderen van vier tot en met zeven jaar in groep 1.
  • De kinderen van acht tot en met twaalf jaar in groep 2.

Bij toerbeurt staan de groepen onder leiding van de volgende twee personen:

Groep 1 Dr. Maarten Luther:

Dhr. S.G.W. Kaptijn
Tel:06-10237163
 
Dhr. W.J.N. Kaptijn
Tel: 0527-688282
 

Groep 2 Dr. Maarten Luther

Dhr. J.M. Keuter
Tel: 0527-684565
 
Dhr. J. Kaptijn (Voorzitter zondagschool bestuur)
Tel: 0527-685475
 

Groep 1/2 Petrus Dathenus:

Dhr. Tj. Kaptijn
Tel: 0527-681234
 
Dhr. Jac. Kaptijn
Tel: 0527-200307
 
Dhr. H.J. Kaptijn
Tel:0527-205148 / 06-23305026
 

Het zondagsschooluur wordt geopend met gebed en het zingen van psalmen die de kinderen voor de desbetreffende zondag moeten leren. Daarna overhoort de leiding de door de kinderen geleerde psalm en tekst. Vervolgens wordt er nog een psalm gezongen en vraagt de meester, die de vorige zondag verteld heeft, aan de kinderen wat ze nog onthouden hebben van de Bijbelse vertelling. Daarna vertelt de andere meester de Bijbelse vertelling die volgens het rooster aan de beurt is. Als er tijd over is zingt men gezamelijk nog wat psalmen of wordt er geluisterd naar een verhaal uit een boek met Bijbelse inhoud. Tot slot eindigt degene die de vertelling gedaan heeft met dankgebed.

Tijdens de viering van het Kerstfeest op 2e Kerstdag zeggen de kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten het Kerstevangelie uit Lukas 2 op.

De tweede zaterdag voor de zomervakantie wordt er een avond belegd waarin we het zondagsschoolseizoen afsluiten en tevens afscheid nemen van de oudste kinderen. Ze worden dan in de gelegenheid gesteld om de catechisatie te volgen.

Alle kinderen vanaf vier tot en met twaalf jaar zijn van harte welkom!

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van het zondagsschoolbestuur

J. Kaptijn tel: 0527-685475

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit