Dagelijks Woord

Meer over Onze Gemeente

Kerkenraad

De kerkenraad van hersteld hervormde gemeente Elim telt één bijstand in pastoraat, drie ouderlingen en drie diakenen.

Normaal is een predikant samen met een van de ambtsbroeders afgevaardigde naar de classis Noord van onze kerk, maar wegens het feit dat wij een predikant met emeritaatsrechten hebben, kan deze daarom geen afgevaardigde zijn. Hij mag wel als gast aanwezig zijn op een classicale vergadering. Momenteel zijn de ouderlingen J.Kaptijn en K.de Boer de afgevaardigden naar de classis.

De ouderlingen hebben het opzicht over de bijstand in pastoraat en hebben de pastorale zorg over de gemeente. Samen met de diakenen leggen zij huisbezoek af.

De diakenen hebben tot taak geld in te zamelen en te besteden ten bate van gemeenteleden die in financiële nood verkeren en ten bate van allerlei stichtingen die zich richten op maatschappelijk nood, op evangelisatie dichtbij en op zending veraf.

Verder is het de diaconale taak, vanuit Handelingen 2 om de tafelen te dienen.

U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaand formulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit