Dagelijks Woord

Meer over Onze Gemeente

Dominee

Als dienaar van God staat de predikant ten dienste van de gemeente. Ook onze predikant wil onze gemeente dienen, en wel de hele gemeente. Hij is van harte bereid om pastoraat te bedrijven, zowel aan kerkelijk meelevenden als aan niet kerkelijk meelevenden. Aarzel dus niet om contact met hem op te nemen als u problemen hebt of iets met hem zou willen bespreken, wie u ook bent. Zelf is hij altijd zeer gesteld op een open verhouding. 

Wel is het zijn vriendelijk doch dringend verzoek om zelf hem te benaderen. Denk niet: "in een dorpsgemeenschap gaan de nieuwtjes zo snel rond, de dominee zal het wel weten" Veel dorpsnieuws gaat doorgaans aan de pastorie voorbij.

Onze predikant is op dit moment:

Dominee P.J.T. van den Herik

Pyramideweg 55

8321 CJ Urk

Tel: 0527-745044

Stuur een e-mail

 

 

De predikant is als kandidaat bevestigd aan onze gemeente op 21 augustus 2021, door ds. H. Zweistra en ds. W. Pieters.

De predikant leidt de kerkenraad, dit houdt in dat hij de voorzitter is.

Hij leidt de kerkdiensten, de catechisaties en het pastoraat rond de sacramentsbedieningen, de huwelijksbevestigingen en de begrafenissen. Voorts legt hij ziekenbezoek thuis en in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen af, terwijl hij ook de bejaarden bezoekt.

Ten slotte is hij samen met de ouderlingen verantwoordelijk voor het opzicht over de gemeente en voor de tucht rond de sacramenten, het afleggen van de geloofsbelijdenis en de huwelijksbevestiging en voor het pastoraat in het algemeen.

De predikant is samen met een van de ambtsbroeders afgevaardigde naar de classis Noord van onze kerk,  Momenteel zijn de ouderlingen J.Kaptijn en K.de Boer de afgevaardigde ambtsbroeders naar de classis.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit