Dagelijks Woord

Meer over Onze Gemeente

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij zorgt voor de financiën van de gemeente voor zover ze niet van diaconale aard zijn. In de praktijk betekent dit dat de kervoogdij het onderhoud en het beheer van alle kerkelijke goederen, zoals het kerkgebouw en de pastorie alsmede het salaris van de predikant, de koster en de gastpredikanten voor haar rekening neemt.

Verantwoording

Jaarlijks doet de kerkvoogdij rekening en verantwoording van het gevoerde financiële beleid. De kerkvoogdij doet dit door het bekendmaken van deze cijfers tijdens de gemeenteavond die op de vrijdag van de plaatselijke biddagweek wordt gehouden. Maandelijks wordt een verantwooding van collecten en vrijwillige bijdragen vermeld in het contactblad.

Via het onderstaand formulier kunt u in contact komen met de kerkvoogdij.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit