Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vervolg catechisatie

Er blijkt behoefte te zijn aan vervolgcatechisatie, voor jongere belijdende lidmaten van onze gemeente als vervolg op de belijdeniscatechisatie.
Aan deze behoefte wil ik graag tegemoet komen. Deze vervolgcatechisatie houdt in dat wij eens per ca. drie weken samen komen op woensdagavond om 20:00 uur.

Vooraf wordt er een gedeelte thuis gelezen en in een bijeenkomst van ongeveer een uur wordt dit gedeelte besproken.
Het boek wat wij gaan lezen is ‘De hoofdsom van de geloofsleer’ van Thomas Watson. Deze puriteinse prediker heeft de geloofsleer heel praktisch uitgelegd, met een tal van voorbeelden en toepassingen.

Voor de eerste bijeenkomst lezen wij de inleidende preek over Kolossenzen 1:23a. Willen degenen die belangstelling hebben om deze avonden te volgen dit aan mij laten weten?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit